Spolupráce a Správa dat

/Spolupráce a Správa dat

Autodesk Eagle Premium

Návrh desek plošných spojů (DPS, PCB) díky integraci na Autodesk Eagle. V rámci komerční licence Fusion 360 automaticky získáváte licenci Eagle Premium s přímou návazností kontroly plošného spoje na skutečný model.

Webové rozhraní

Fusion nabízí možnost přistupovat ke svým modelům čistě z webového prohlížeče bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků. Své modely tak můžete prohlížet a komunikovat nad nimi s dalšími kolegy. Zatím bez možností editace.

Distribuovaný projekt

Jednotliví členové konstrukčního týmu mohou pracovat na částech výsledného modelového celku. Vzájemně se doplňovat a zachovávat vazby mezi jednotlivými díly na kterých společně pracují bez velkých obtíží.

Sdílení modelu

Své modely můžete sdílet buď v projektovém týmu s kolegy anebo i veřejně pro všechny, kteří nemají nainstalovanou žádnou aplikaci. Těm můžete umožnit si model buď jen prohlížet a odměřovat nebo i stáhnout a exportovat do různých formátů.

Verzování dokumentů

Všechny uložené změny v dokumentu se automaticky verzují. Vždy se tak můžete vrátit k předchozím změnám dokument, pokud uznáte za vhodné. U daných změn se také zachovává informace který kolega a kdy změnu provedl.

X