Základní modelovací nástroje pro práci s programem Fusion 360. Od základních principů vytváření náčrtů, po parametrické modelování, vytváření objemů,  volnoplošné modelování, plechových dílců a práci s povrchy. Nástroje jsou připravovány tak, aby vám pomohli zvládnout dennodenní rutinní modelovací úkony každého uživatele Fusionu 360.

Základní nástroje a funkce Fusionu 360: