Simulace

Nejlevnější odzkoušení funkčnosti modelu je jeho odsimulování ještě před výrobou. Fusion 360 obsahuje pokročilý modul pro simulace vašich výrobků. Simulace pomocí metody konečných prvků (MKP) je nedílnou součástí úspěšného návrhu. Každý, kdo využívá Fusion 360 má tyto simulační nástroje na dosah ruky.

Simulační nástroje a funkce Fusionu 360:

Simulace událostí

2017-01-27T10:01:11+01:00

V prostředí Fusion 360 máte možnost simulace například pádových testů, průstřelů a dalších rychlých dynamických dějů s časově proměnlivými zatíženími. To je zajištěno pomocí integrovaného řešiče Nastran, který je schopen simulovat i narušení materiálu dle daných kritérií.

Modální analýza

2017-01-27T10:02:41+01:00

Modální analýza vyhodnocuje režimy přirozené frekvence včetně pohybů tuhého tělesa. Na základě výsledku modální analýzy můžeme ověřit, jestli nejsou vypočtené vlastní frekvence blízké frekvenci buzení, a navrhnout opatření proti případné rezonanci.

Optimalizace tvarů

2017-01-27T10:02:54+01:00

Tato funkcionalita je určena pro optimalizaci tvarů, díky čemuž si můžete nechat navrhnout například odlehčení dílů tak, aby byly zachovány klíčové funkční vlastnosti, ale zároveň došlo k ušetření materiálu a rozměrů vašeho požadovaného modelu.