Popis projektu

Všechny uložené změny v dokumentu se automaticky verzují. Vždy se tak můžete vrátit k předchozím změnám dokument, pokud uznáte za vhodné. U daných změn se také zachovává informace který kolega a kdy změnu provedl.