Popis projektu

V této simulaci vypočítáváme rozložení dané teploty v modelu pro všechny nebo nebo jen některé typy přenosu tepla tepla (vedení, konvekce, záření).  U všech typů přenosu se předpokládá tepelný tok z média o vyšší teplotě směrem do druhého média s nižší teplotou.