Popis projektu

V prostředí Fusion 360 máte možnost simulace například pádových testů, průstřelů a dalších rychlých dynamických dějů s časově proměnlivými zatíženími. To je zajištěno pomocí integrovaného řešiče Nastran, který je schopen simulovat i narušení materiálu dle daných kritérií.