Popis projektu

Toto prostředí se používá pro simulaci nelineárního statického zatížení konstrukcí. V této analýze nejsou uvažovány dynamické efekty, jako jsou například tlumení nebo síly setrvačnosti. Řešení nelineárních studií zahrnují výpočet výsledků v různých krocích řešení.