Popis projektu

Modální analýza vyhodnocuje režimy přirozené frekvence včetně pohybů tuhého tělesa. Na základě výsledku modální analýzy můžeme ověřit, jestli nejsou vypočtené vlastní frekvence blízké frekvenci buzení, a navrhnout opatření proti případné rezonanci.