Popis projektu

Sonda dokážeme provést kontrolní měření během obrábění a tím zmenšit pravděpodobnost výskytu zmetků. Možnost změřit hodnoty mezi operacemi.