Popis projektu

Vytvořit můžete také simulaci vzpěru. Například lze zkoumat, jakou hmotnost unesou nohy u stolu, anebo provádět i komplexnější simulace různých tenkostěnných konstrukčních prvků. Výsledek této dané simulace nám umožní odhadnout mezní zatížení před kolapsem, včetně tvaru zborcení.