Funkce programu Fusion 360

Fusion 360 je cloudová 3D CAD, CAM a CAE platforma pro vývoj produktů. V jediné aplikaci v sobě kombinuje prostředí pro vytváření průmyslových výrobků, strojírenské návrhy, simulace, spolupráci, obrábění a 3D tisk.

Stáhnout TRIAL zdarma
2021-02-11T12:03:19+01:00

Autodesk Eagle Premium

Návrh desek plošných spojů (DPS, PCB) díky integraci na Autodesk Eagle. V rámci komerční licence Fusion 360 automaticky získáváte licenci Eagle Premium s přímou návazností kontroly plošného spoje na skutečný model.

2017-01-25T14:43:59+01:00

Objemová tělesa

Samozřejmostí je modelování objemových těles, ke kterým máte plnou historii úkonů a kdykoliv se tak můžete vrátit zpět ke kterémukoliv kroku. Všechny navazující změny se automaticky aktualizují a upraví dle daných změn.

2017-01-25T14:44:06+01:00

Práce s povrchy

Pracovat nemusíte jen s objemovými tělesy, ale i pouze s povrchy. Fusion obsahuje celé prostředí a sadu nástrojů čistě k těmto úkonům. Umožnuje tak pokročilým uživatelům využívat naplno i těchto postupů.

2017-01-09T13:48:47+01:00

Práce s Mesh modely

Fusion obsahuje celé prostředí pro import a práci s modely s Mesh sítí. Můžete STL nebo OBJ data buď konvertovat do objemového tělesa nebo rovnou upravit síť dle vašich představ, například vyplnit prázdna, zjemnit síť a další.

2018-03-16T10:50:52+01:00

Plechové díly

Vytvářejte plechové díly podle vámi předem nadefinovaných pravidel. Plechové díly se liší především tím, že tvoříte zohýbanou součást, kterou na konci převedete do rozvinu pro další úpravy a možnost exportu do DXF.

2017-01-25T14:45:45+01:00

Sestavy několika dílů

Skládejte své modely do sestav ve stejném prostředí v jakém je modelujete. Vytvářejte mezi nimi spoje a vazby. Vytvářet můžete nejen jednoduché sestavy několika dílů, ale i složité a velké sestavy o tisících součástí.

2018-03-16T10:47:27+01:00

Knihovny součástí

Přímo ve Fusionu najdete integrované knihovny standardizovaných strojírenských součásti, založené na standardech ISO, ANSI, DIN a také i dalších. Vkládejte je přímo do svých sestavy bez nutnosti je modelovat zcela od začátku.

2017-01-25T14:48:12+01:00

Vizualizace

Vytvářejte fotorealistický vizualizace svých modelů za pomocí lokálního nástroje sledování paprsků (ray-tracing) nebo také za použití cloudového výkonu serverů. K dispozici máte knihovnu materiálů a vzhledů, které si můžete i upravit.

2017-01-25T14:48:43+01:00

Animace

Pokud potřebujete vytvořit postup složení sestavy či modelu, pak si můžete vytvořit animaci celého procesu poskládání a smontování. Ten následně můžete vyexportovat jako video a nasdílet třeba se svými zákazníky.

2017-01-25T14:49:19+01:00

Překladače formátů

Importovat a následně pracovat můžete s různými modely více jak 50 CAD formátů. Problémem tedy nejsou formáty typu SLDPRT, SAT, IGES, STEP, STL, OBJ a další. Po vytvoření modelu a úpravy můžete také do řady formátů napřímo exportovat.

2017-01-25T14:49:42+01:00

Výkresová dokumentace

Vytvořte ze svých modelů 2D výkresové pohledy. Dané rozměry jen vytáhnete z hotového výrobku. Kóty jsou samozřejmě aktualizovány jedním kliknutím, pokud se na modelu něco změnilo. Výkresy exportujte do DWG nebo třeba PDF.

2017-01-25T14:50:02+01:00

Příprava 3D tisku

Připravte své modely na 3D tisk rovnou v jednom prostředí. Zkontrolujte Mesh síť, proveďte případné změny a exportujte model do STL nebo přímo do tiskárny za pomocí Print Studia do různých tiskáren jako Ultimaker, MakerBot, Dremel a dalších.

2017-01-25T14:50:21+01:00

2.5-osé a 3-osé obrábění

Tyto operace jsou základem každého CAMu. Je to to z důvodu, že pomocí těchto operací dokážeme obrobit 90%. Toto obrábění ve Fusion 360 obsahuje nejen sadu základních operací ale také speciální inteligentní hrubovací operace a tak vylepšit časy obrábění.

2017-01-25T14:52:40+01:00

Soustružení

Každý správný CAM by měl obsahovat i soustružnické operace. Proto zde najdete množství soustružnických operací, které samozřejmě lze vhodně kombinovat s frézařskými operacemi. To v případě velmi oblíbených frézařsko-soustružnických centrech.

2017-01-27T10:02:49+01:00

Lineární statické zatížení

V počátcích vývoje návrhu můžete zajistit, aby návrh uspokojivě plnil svoji funkci v rámci očekávaného použití, aniž by došlo k přílišnému namáhání nebo deformaci materiálu. Pomocí parametrických simulací můžeme vytvořit sadu výsledků MKP pro všechny kombinace zadaných parametrů.

2017-01-27T10:02:26+01:00

Analýza nežádoucích deformací

Vytvořit můžete také simulaci vzpěru. Například lze zkoumat, jakou hmotnost unesou nohy u stolu, anebo provádět i komplexnější simulace různých tenkostěnných konstrukčních prvků. Výsledek této dané simulace nám umožní odhadnout mezní zatížení před kolapsem, včetně tvaru zborcení.

2017-01-27T10:01:11+01:00

Simulace událostí

V prostředí Fusion 360 máte možnost simulace například pádových testů, průstřelů a dalších rychlých dynamických dějů s časově proměnlivými zatíženími. To je zajištěno pomocí integrovaného řešiče Nastran, který je schopen simulovat i narušení materiálu dle daných kritérií.

2017-01-27T10:02:41+01:00

Modální analýza

Modální analýza vyhodnocuje režimy přirozené frekvence včetně pohybů tuhého tělesa. Na základě výsledku modální analýzy můžeme ověřit, jestli nejsou vypočtené vlastní frekvence blízké frekvenci buzení, a navrhnout opatření proti případné rezonanci.

2017-01-27T10:02:32+01:00

Tepelná analýza a namáhání

V této simulaci vypočítáváme rozložení dané teploty v modelu pro všechny nebo nebo jen některé typy přenosu tepla tepla (vedení, konvekce, záření).  U všech typů přenosu se předpokládá tepelný tok z média o vyšší teplotě směrem do druhého média s nižší teplotou.

2017-01-27T10:02:54+01:00

Optimalizace tvarů

Tato funkcionalita je určena pro optimalizaci tvarů, díky čemuž si můžete nechat navrhnout například odlehčení dílů tak, aby byly zachovány klíčové funkční vlastnosti, ale zároveň došlo k ušetření materiálu a rozměrů vašeho požadovaného modelu.

2021-02-16T14:06:11+01:00

Webové rozhraní

Fusion nabízí možnost přistupovat ke svým modelům čistě z webového prohlížeče bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků. Své modely tak můžete prohlížet a komunikovat nad nimi s dalšími kolegy. Zatím bez možností editace.

2017-01-25T14:59:55+01:00

Distribuovaný projekt

Jednotliví členové konstrukčního týmu mohou pracovat na částech výsledného modelového celku. Vzájemně se doplňovat a zachovávat vazby mezi jednotlivými díly na kterých společně pracují bez velkých obtíží.

2017-01-25T15:01:00+01:00

Sdílení modelu

Své modely můžete sdílet buď v projektovém týmu s kolegy anebo i veřejně pro všechny, kteří nemají nainstalovanou žádnou aplikaci. Těm můžete umožnit si model buď jen prohlížet a odměřovat nebo i stáhnout a exportovat do různých formátů.

2021-02-16T14:06:40+01:00

Verzování dokumentů

Všechny uložené změny v dokumentu se automaticky verzují. Vždy se tak můžete vrátit k předchozím změnám dokument, pokud uznáte za vhodné. U daných změn se také zachovává informace který kolega a kdy změnu provedl.