Funkce programu Fusion 360

Fusion 360 je cloudová 3D CAD, CAM a CAE platforma pro vývoj produktů. V jediné aplikaci v sobě kombinuje prostředí pro vytváření průmyslových výrobků, strojírenské návrhy, simulace, spolupráci, obrábění a 3D tisk.

Stáhnout TRIAL zdarma

CAM Postprocesory

Aplikace obsahuje celou řadu připravených postprocesorů, aby jste mohli své obráběcí cesty rychle vyexportovat přímo pro váš stroj bez nutnosti cokoliv programovat. Podívejte se na celý seznam podporovaných strojů.

Objemová tělesa

Samozřejmostí je modelování objemových těles, ke kterým máte plnou historii úkonů a kdykoliv se tak můžete vrátit zpět ke kterémukoliv kroku. Všechny navazující změny se automaticky aktualizují a upraví dle daných změn.

Práce s povrchy

Pracovat nemusíte jen s objemovými tělesy, ale i pouze s povrchy. Fusion obsahuje celé prostředí a sadu nástrojů čistě k těmto úkonům. Umožnuje tak pokročilým uživatelům využívat naplno i těchto postupů.

Práce s Mesh modely

Fusion obsahuje celé prostředí pro import a práci s modely s Mesh sítí. Můžete STL nebo OBJ data buď konvertovat do objemového tělesa nebo rovnou upravit síť dle vašich představ, například vyplnit prázdna, zjemnit síť a další.

Plechové díly

Vytvářejte plechové díly podle vámi předem nadefinovaných pravidel. Plechové díly se liší především tím, že tvoříte zohýbanou součást, kterou na konci převedete do rozvinu pro další úpravy a možnost exportu do DXF.

Sestavy několika dílů

Skládejte své modely do sestav ve stejném prostředí v jakém je modelujete. Vytvářejte mezi nimi spoje a vazby. Vytvářet můžete nejen jednoduché sestavy několika dílů, ale i složité a velké sestavy o tisících součástí.

Knihovny součástí

Přímo ve Fusionu najdete integrované knihovny standardizovaných strojírenských součásti, založené na standardech ISO, ANSI, DIN a také i dalších. Vkládejte je přímo do svých sestavy bez nutnosti je modelovat zcela od začátku.

Vizualizace

Vytvářejte fotorealistický vizualizace svých modelů za pomocí lokálního nástroje sledování paprsků (ray-tracing) nebo také za použití cloudového výkonu serverů. K dispozici máte knihovnu materiálů a vzhledů, které si můžete i upravit.

Animace

Pokud potřebujete vytvořit postup složení sestavy či modelu, pak si můžete vytvořit animaci celého procesu poskládání a smontování. Ten následně můžete vyexportovat jako video a nasdílet třeba se svými zákazníky.

Překladače formátů

Importovat a následně pracovat můžete s různými modely více jak 50 CAD formátů. Problémem tedy nejsou formáty typu SLDPRT, SAT, IGES, STEP, STL, OBJ a další. Po vytvoření modelu a úpravy můžete také do řady formátů napřímo exportovat.

Výkresová dokumentace

Vytvořte ze svých modelů 2D výkresové pohledy. Dané rozměry jen vytáhnete z hotového výrobku. Kóty jsou samozřejmě aktualizovány jedním kliknutím, pokud se na modelu něco změnilo. Výkresy exportujte do DWG nebo třeba PDF.

Příprava 3D tisku

Připravte své modely na 3D tisk rovnou v jednom prostředí. Zkontrolujte Mesh síť, proveďte případné změny a exportujte model do STL nebo přímo do tiskárny za pomocí Print Studia do různých tiskáren jako Ultimaker, MakerBot, Dremel a dalších.

2.5-osé a 3-osé obrábění

Tyto operace jsou základem každého CAMu. Je to to z důvodu, že pomocí těchto operací dokážeme obrobit 90%. Toto obrábění ve Fusion 360 obsahuje nejen sadu základních operací ale také speciální inteligentní hrubovací operace a tak vylepšit časy obrábění.

Soustružení

Každý správný CAM by měl obsahovat i soustružnické operace. Proto zde najdete množství soustružnických operací, které samozřejmě lze vhodně kombinovat s frézařskými operacemi. To v případě velmi oblíbených frézařsko-soustružnických centrech.

Lineární statické zatížení

V počátcích vývoje návrhu můžete zajistit, aby návrh uspokojivě plnil svoji funkci v rámci očekávaného použití, aniž by došlo k přílišnému namáhání nebo deformaci materiálu. Pomocí parametrických simulací můžeme vytvořit sadu výsledků MKP pro všechny kombinace zadaných parametrů.

Analýza nežádoucích deformací

Vytvořit můžete také simulaci vzpěru. Například lze zkoumat, jakou hmotnost unesou nohy u stolu, anebo provádět i komplexnější simulace různých tenkostěnných konstrukčních prvků. Výsledek této dané simulace nám umožní odhadnout mezní zatížení před kolapsem, včetně tvaru zborcení.

Simulace událostí

V prostředí Fusion 360 máte možnost simulace například pádových testů, průstřelů a dalších rychlých dynamických dějů s časově proměnlivými zatíženími. To je zajištěno pomocí integrovaného řešiče Nastran, který je schopen simulovat i narušení materiálu dle daných kritérií.

Modální analýza

Modální analýza vyhodnocuje režimy přirozené frekvence včetně pohybů tuhého tělesa. Na základě výsledku modální analýzy můžeme ověřit, jestli nejsou vypočtené vlastní frekvence blízké frekvenci buzení, a navrhnout opatření proti případné rezonanci.

Tepelná analýza a namáhání

V této simulaci vypočítáváme rozložení dané teploty v modelu pro všechny nebo nebo jen některé typy přenosu tepla tepla (vedení, konvekce, záření).  U všech typů přenosu se předpokládá tepelný tok z média o vyšší teplotě směrem do druhého média s nižší teplotou.

Optimalizace tvarů

Tato funkcionalita je určena pro optimalizaci tvarů, díky čemuž si můžete nechat navrhnout například odlehčení dílů tak, aby byly zachovány klíčové funkční vlastnosti, ale zároveň došlo k ušetření materiálu a rozměrů vašeho požadovaného modelu.

Webové rozhraní

Fusion nabízí možnost přistupovat ke svým modelům čistě z webového prohlížeče bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků. Své modely tak můžete prohlížet a komunikovat nad nimi s dalšími kolegy. Zatím bez možností editace.

Distribuovaný projekt

Jednotliví členové konstrukčního týmu mohou pracovat na částech výsledného modelového celku. Vzájemně se doplňovat a zachovávat vazby mezi jednotlivými díly na kterých společně pracují bez velkých obtíží.

Sdílení modelu

Své modely můžete sdílet buď v projektovém týmu s kolegy anebo i veřejně pro všechny, kteří nemají nainstalovanou žádnou aplikaci. Těm můžete umožnit si model buď jen prohlížet a odměřovat nebo i stáhnout a exportovat do různých formátů.

Verzování dokumentů

Všechny uložené změny v dokumentu se automaticky verzují. Vždy se tak můžete vrátit k předchozím změnám dokument, pokud uznáte za vhodné. U daných změn se také zachovává informace který kolega a kdy změnu provedl.